var lng = new Object(); lng.requiredfield = "Wypełnij wymagane pole: {#FIELD#}"; lng.requiredmail = "Nie podałeś adresu e-mail"; lng.requiredmail2 = "Adresu e-mail jest niepoprawny"; lng.requiredminprice = "Minimalna wartość dla pola {#FIELD#} wynosi: {#MINPRICE#} PLN";