We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". X
Dofinansowanie
Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie Projektu pt. "Przygotowanie spółki PANEPOL do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez doradztwo."

Dzięki temu firma pozyskała dokumentację niezbędną do podjęcia prac wdrożeniowych t.j.:
 • Analiza infrastruktury technicznej opracowanie specyfikacji sprzętu i oprogramowania.
 • Analiza procesów biznesowych zachodzących aktualnie w przedsiębiorstwie- mapa procesów.
 • Projekt techniczno organizacyjny zawierający scenariusze realizacji procesów biznesowych w nowym systemie.
 • Harmonogram realizacji prac wdrożeniowych.
 • Instrukcje stanowiskowe dla wybranych użytkowników.
 • Projekt techniczny opisujący wymagania użytkownika wynikłe w trakcie przygotowań do wdrożenia, dotyczące funkcjonalności systemu oraz zakresu tworzenia wymaganych raportów.


Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.arrkonin.org.pl
Wysogotowo k/Poznania, ul. Bukowska 18, 62-081 Przeźmierowo
Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie Projektu pt.

Wdrożenie nowoczesnej technologii informatycznej
przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne "PANEPOL" Sp. z o.o.

Dzięki temu wdrożeniu firma pozyskała:

 • Matryce księgowe oraz procedury pracy zintegrowanej działu księgowości; metody komunikacji działu księgowego z pracownikami oddziałów przy wykorzystaniu możliwości systemu zintegrowanego.
 • Usprawnienie procesów związanych z naliczeniami wynagrodzeń pracowników wszystkich działów.
 • Procedury pracy kadry zarządzającej działem handlowym, metody zmian polityki sprzedaży w oparciu o możliwości systemu zintegrowanego.
 • Procedury pracy pracowników szeregowych oraz metody raportowania.
 • Procedury systemu zamówień towarów w oparciu o analizę zamówień obcych, stanów minimalnych oraz rotacji towarów we wszystkich oddziałach. Procedury obiegu informacji związanych z oznakowaniem składowanych towarów, metody dystrybucji towarów pomiędzy oddziałami firmy z wykorzystaniem systemu zintegrowanego.
 • System raportowania handlowców w oparciu o system CRM.
 • Procedury w zakresie administracji systemem zintegrowanym oraz zakresy kompetencyjne wyznaczonych pracowników.
 • Dystrybucje uprawnień i kompetencji w zakresie zaawansowanych funkcjonalności systemu zintegrowanego.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę P.Z. Panepol sp. z o.o. i oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej i marketingowej od firmy P.Z. Panepol sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

P.Z. Panepol Sp. z o.o.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Bukowska 18
62-081 Przeźmierowo
tel.: +48 61 814 38 22
fax: +48 61 814 36 62
e-mail: panepol@panepol.pl
www.panepol.pl
Sign In to our newsletter